ZP/28/2015

Dostawa odczynników do badań immunologicznych oraz do badań rozdziałów białek surowicy krwi wraz z dzierżawą analizatorów dla CMDL  Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: