ZP/32/2015

Dostawa filmów mammograficznych, filmów laserowych oraz chemikaliów fotograficznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: