ZP/31/2015

Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: