ZP/21/2015

Wykonanie adaptacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie „CZMP” pod tomograf komputerowy

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: