ZP/19/2015

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów oraz diagnostyki i/lub naprawy aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: