ZP/024/2014

Dostawa odczynników do analizatorów: ABL835 – firmy Radiometer oraz Rapidlab865 – firmy Siemens dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych oraz Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: