ZP/33/2015

Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: