ZP/44/2015

Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: