ZP/030/2014

Dostawa optyk skośnych, aparatu do pomiaru i analizy pH i impedencji, ciepłego gniazdka z materacem wodnym dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: