ZP/022/2014

Dostawa urządzeń do stymulacji pracy serca dla Kliniki Kardiologii Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: