ZP/49/2015

Remont schodów i podestów w budynkach mieszkalnych oraz naprawa dachów papą termozgrzewalną dla Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: