ZP/51/2015

Dostawa asortymentu do terapii nerkowej w postaci zestawów do dializy otrzewnowej ADO dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: