ZP/43/2015

Dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących oraz kosmetyków dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: