ZP/053/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych: do systemu selektywnego chłodzenia głowy u noworodków kompatybilnych z urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP i CMF 6000 oraz urządzenia TECOTHERM (chłodzenie całego ciała) dla Kliniki Neonatologii Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: