ZP/52/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do neuromonitoringu śródoperacyjnego, do neuronawigacji oraz do aspiratora ultradźwiękowego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgicznego Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: