ZP/46/2015

Dostawa płyty grzejnej laboratoryjnej, termocyklerów do badań molekularnych, podgrzewaczy do aerozolu O2, wózka do przewozu pacjentów, przenośników taśmowo – rolkowych do przenoszenia pacjentów, klinów przeciwobrzękowych, materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych, pomp infuzyjnych (strzykawkowych) oraz aparatu EKG dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: