ZP/54/2015

Roboty budowlane będące następstwem wdrożenia projektu zamiennego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej na potrzeby posadowienia wentylatorni, celem ukończenia remontu Kliniki Neonatologii w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: