ZP/74/2015

Dostawa odczynników do badań immunologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora Light Cylcer 2,0 dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: