ZP/031/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ssaków Ztm i High Vaccum-Mie dla Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: