ZP/65/2015

Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: