ZP/82/2015

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, monochromatycznych, z pełną obsługą serwisową dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: