ZP/86/2015

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej remont pomieszczeń w celu zwiększenia ilości stanowisk Intensywnej Terapii Medycznej z jednego do sześciu dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: