ZP/57/2015

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz  podłoży do hodowli i pasków do oznaczania MIC drobnoustrojów dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: