ZP/90/2015

Dostawa aparatury naukowo-badawczej do oznaczeń materiału genetycznego DNA wirusa HPV oraz sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: