ZP/53/2015

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą skorodowanych pionów i podejść wodno-kanalizacyjnych w związku z remontem Kliniki Neonatologii Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: