ZP/100/2015

Usługa polegająca na wykonywaniu diagnostyki i naprawy pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: