ZP/059/2014

Dostawa ssaka elektrycznego, pompy ssąco †płuczącej do laparoskopii i histerokopii z zestawem drenu płuczącego oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych dla Instytutu „CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: