ZP/103/2015

Opracowanie Ekspertyzy Technicznej z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu mieszczących się przy ul. Paradnej 46, należących do  Instytutu „CZMP”, ul. Rzgowska 281/289

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: