ZP/046/2014

Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: