ZP/94/2015

Prace naprawcze polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachów papą termozgrzewalną wraz z robotami dekarskimi w zakresie gwarantującym uzyskanie szczelności pokryć dachowych na wyznaczonychpowierzchniach budynków: A, B, C5, C3, D4 B Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: