ZP/110/2015

Usługa wykonania 396 roboczogodzin serwisowych aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: