ZP/112/2015

Dostawa odczynników do badań diagnostycznych (surowica kontrolna) oraz odczynników do analizatora Light Cylcer 2.0 dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: