ZP/91/2015

Dostawa aparatury badawczej – zestawu mikrochirurgicznego w związku z planowanym utworzeniem pomieszczenia do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych w pracowni Onkologii Ginekologicznej przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu „CZMP” powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: