ZP/101/2015

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu CZMP.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: