ZP/121/2015

Prace remontowo budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Położniczo-Ginekologicznego A, ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: