ZP/027/2014

Usługa wywożenia odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z terenu Instytutu „CZMP” z uwzględnieniem ich zważenia, załadunku, transportu i przetwarzania

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: