ZP/130/2015

Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku Szpitala Położniczo – Ginekologicznego A, ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: