ZP/125/2015

Dostawa gaśnic proszkowych i śniegowych, utylizacja starych gaśnic oraz przegląd i konserwacja gaśnic posiadanych przez Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: