ZP/87/2015

Usługa polegająca na wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: