ZP/131/2015

Robota budowlana mająca na celu utworzenie Działu Informacji Naukowej wraz z Platformą Informacji Naukowej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015 r

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: