ZP/127/2015

Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu ”CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: