ZP/133/2015

Robota budowlana polegająca na wymianie dwóch dźwigów – A7 i A9 w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: