ZP/135/2015

Dostawa serwera z doposażeniem macierzy dyskowej i oprogramowania aplikacyjnego w ramach decyzji MNiSW nr 6551/IA-LAN/2015 z dnia 27.04.2015r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na inwestycję pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu „CZMP” i wdrożenie interdyscyplinarnej platformy wad rozwojowych oraz chorób rzadkich”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: