ZP/153/2015

Robota budowlana polegająca na wymianie ośmiu dźwigów – A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A10 w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: