ZP/140/2015

Zakup zestawu do badań endoskopowych i czynnościowych przewodu pokarmowego dla Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pedriatrii Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: