ZP/156/2015

Robota budowlana związana z wykonaniem remontu sieci hydrantowej p. poż, celem dostosowania obiektów ICZMP w Łodzi do najpilniejszych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: