ZP/139/2015

Dostawa wyposażenia niezbędnego do stworzenia scentralizowanej platformy umożliwiającej gromadzenie, sortowanie oraz przetwarzanie zróżnicowanych formatów danych dotyczących działalności naukowej Klinik i Zakładów ICZMP, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących nowotworów i wad rozwojowych – Platforma Informacji Naukowej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015 r.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: