ZP/126/2015

Dostawa odczynników: do analizatora Light Cylcer 2.0,  do cytometru przepływowego Becton Dickinson, do standaryzacji ilościowych oznaczeń krwinek czerwonych oraz do badań immunologicznych dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: