ZP/111/2015

Remont pomieszczeń w celu zwiększenia ilości stanowisk Intensywnej Terapii Medycznej z jednego do sześciu. Część A: pomieszczenia Intensywnej Terapii, Część B: pomieszczenia Sterylizacji dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: