ZP/144/2015

Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: